Willem Boogman

composer


Sternenrest

Sternenrest in Festival Musica Sacra

The eighth performance of Sternenrest will take place on September 20, 2014, 22:00 during the Festival Musica Sacra Maastricht.

Sternenrest fits perfectly into the theme of this year's festival: awe-inspiring!
›How is it that, through the workings of our brain, we can form a picture of our actions and our place in the immeasurable cosmos? The fact that we are increasingly better equipped to chart that cosmos, macro and micro, does little to diminish our realisation that we are only a tiny part of an overwhelmingly large universe.‹

Again the performers are Olaf Tarenkeen - electric guitar, Arnold Marinissen - percussion of glass and Spectra Ensemble. Sound direction by Casper Schipper.

I'm really looking forward to the performance in this beautiful context!

Afbeeldingruimtelijke bewegingen_GLAS kopie

Sternenrest - concert

The, for the time being, last performance of Sternenrest takes place on 01.21.2012, at 20:15, in Het Orgelpark in Amsterdam by the Spectra Ensemble, Olaf Tarenskeen - electric guitar, Arnold Marinissen - percussion of glass, Wave Field Synthesis and Casper Schipper - sound direction.
It is advisable to reserve tickets because of the limited number of seats.

PR-Sternenrest_2012_kl.pdf

De voorlopig laatste uitvoering van Sternenrest vindt plaats op 21-01-2012 in het Orgelpark te Amsterdam door het Spectra Ensemble, Olaf Tarenskeen - elektrische gitaar, Arnold Marinissen - slagwerk van glas, Wave Field Synthesis en Casper Schipper - klankregie.
Aanvang 20:15. Het is aan te raden om kaarten te reserveren vanwege het beperkt aantal zitplaatsen.
(Met dank aan Roland Spekle - producent van Sternenrest en The Game of Life - eigenaar van het Wave Field Synthesis-luidsprekersysteem)

Sternenrest - review

Spectra Ensemble brengt wonderlijke sterrenmuziek
September 29, 2011, by Charles Strijd

The Festival of Flanders made clear on Monday evening why it chose ›stars‹ as its theme for this year. In the Boekentoren (Ghent University Library Reading Room) the Spectra Ensemble gave a special concert, that was utterly ›celestial‹. With the chairs arranged in a spiral (like a revolving star), the listeners enjoyed what emerged from the 200 speakers placed around them. A marvellous event, which aroused astonishment and amazement, and conjured up a complete wall of sound.‹
›As we have said: a marvellous event, which cannot be described as either beautiful or not beautiful. That is actually not the important thing either. It is a fantastic sound experiment (-). Whoever experienced it will remember it for a long time – a unique piece of music.‹

Gent_2627092011 015
foto: Sandra Macrander

›Het Festival van Vlaanderen maakte maandagavond duidelijk waarom het als thema ›stars‹ gekozen heeft voor dit jaar. In de Boekentoren gaf het Spectra Ensemble een bijzonder concert, dat volledig ›hemels‹ was. Met de stoelen in een spiraal opgesteld (als ware het een draaiende ster) genoten de toehoorders van 200 speakers die rondom hen geplaatst waren. Een wonderlijk gebeuren, dat bevreemding, verwondering en een totale geluidsmuur opriep.‹
›Zoals gezegd; een wonderlijk gebeuren, waarbij je niet kan zeggen mooi of niet mooi. Dat is ook eigenlijk niet van belang. Het is een fantastisch geluidsexperiment (-). Wie erbij was zal het zich lang herinneren, een uniek stuk muziek.‹

Music and space

notes - no notes new writing
3(a)
The primary experience of music is the manifestation of sound in space. The musician carefully projects a sound into the space: sound breaks free from the source – the instrument or voice – establishes itself for a while in the space, and fades away. This fleeting life is the germ and the tragedy of music. For me it is also a physical miracle.

The second spatial aspect of music is the location of the sound source and the way in which sound is transmitted from it. In Axis/Ashes and Elementale the musicians stand around the audience; in La disciplina dei sentimenti, in Moving and in Sternenrest the listener is surrounded by loudspeakers. In my work I have always paid a great deal of attention to the placing of the musicians: not only in order to achieve the best possible sound balance so that the characteristics of each individual instrument are preserved, but also in order to render the sound movement – the direction from which the sound moves, where it moves to and at what speed – as audible as possible.

And finally, space is a place kept free so that something such as music, sound or a musical idea can drop by. Something that concerns us.

(Translation: Robert Coupe)

3(b)
De primaire ervaring van muziek is het optreden van klank in de ruimte. De muzikant projecteert met zorg een klank in de ruimte: klank komt los van de bron – het instrument of de stem –, vestigt zich een poos in de ruimte en sterft uit. Dit kortstondige leven is de kiem en de tragiek van muziek. Het is voor mij ook een fysiek wonder.

Het tweede ruimtelijke aspect van muziek is de locatie van de geluidsbron en de manier waarop klank zich van daaruit voortplant. In Axis/Ashes en Elementale staan de musici rondom het publiek; in La disciplina dei sentimenti, in Moving en in Sternenrest is de luisteraar omgeven door luidsprekers. In al mijn werk is er veel zorg besteed aan de opstelling van de musici; niet alleen om de klankbalans zo optimaal mogelijk te krijgen waarbij de eigenschappen van elk afzonderlijk instrument behouden blijven, maar ook om de klankbeweging – de richting waarvandaan, waarheen en met welke snelheid de klank beweegt – zo duidelijk mogelijk te laten horen.

En ten slotte is ruimte de vrijgehouden plaats waarin iets zoals muziek, klank of een muzikaal idee kan binnenvallen. Iets dat ons aangaat.

Sternenrest

April 26, 2009
Concertgebouw, Brugge (België)
17.15 tot 17.45 lezing over Sternenrest door Chris Bremmers,
18.00 concert met werken van Gérard Grisey door het Spectra Ensemble, gevolgd door de Vlaamse première van de concertante uitvoering van Sternenrest door het Spectra Ensemble, Olaf Tarenskeen - elektrische gitaar, Arnold Marinissen - slagwerk van glas, Wave Field Synthesis en Casper Schipper - klankregie.

Sternenrest in huddersfield
Een bijzondere première voor Vlaanderen! Want aan de basis van Sternenrest staan Conny Aerts, hoogleraar asteroseismologie aan de Universiteit van Leuven en Filip Rathé, componist, artistiek leider van het Spectra Ensemble uit Gent. De muziek van Sternenrest werd gebaseerd op resultaten van Conny's onderzoek naar de trillingen van de ster HD 129929 en Filip was, samen met Bert Palinckx van November Music, de opdrachtgever van de muziek. Het tweede deel van Sternenrest werd aan Conny Aerts opgedragen en het derde deel aan Filip Rathé.

Dit is voorlopig de laatste uitvoering van de concertante versie van Sternenrest. We werken nu aan de realisatie van uitvoeringen van de integrale versie, met video van Mateusz Herczka en lezingen onder leiding van filosoof Chris Bremmers.
Zie ook:
www.sternenrest.nl