Willem Boogman

composer


wat ik moet onthouden

Wat ik moet onthouden (5-6)

Wat ik moet onthouden (5)
Ik moet een uitspraak van Geert Wilders onthouden: ›De waarheid ligt aan onze kant. Wen er maar aan. Wij zijn de toekomst.‹ [Geciteerd door Bas Heijne in zijn column in de NRC (2016-02-06)]
Het zijn altijd dictators die zich de waarheid en de toekomst toe-eigenen. En wie niet voor hem is is tegen hem. (›Wen er maar aan.‹)

Wat ik moet onthouden (6)
Ik moet onthouden dat de democratie niet zonder elite kan die ›de rechten van religieuze, intellectuele, politieke of etnische minderheden beschermt. Zonder die bescherming verliezen we onze vrijheid.‹ Ian Buruma in NRC 06-02-2016.

Wat ik moet onthouden (1–4)

Wat ik moet onthouden (1)
Ik moet onthouden dat ik in de NRC (2009? 2010?) een bericht las over een stad in de VS waar de burgers democratisch hadden besloten de zorg van de overheid voor de samenleving af te schaffen. Voortaan zorgde iedereen voor zichzelf. Geen belasting, geen subsidies, geen ambulances, geen politie, geen openbaar vervoer, geen bibliotheek, etc.

Wat ik moet onthouden (2)
Ik moet onthouden dat Geert Wilders tijdens zijn proces een beroep deed op de Waarheid. Een populist die een elitaire, oude, zo niet al overleden dame nodig had om zijn mening kracht bij te zetten.

Wat ik moet onthouden (3)
Ik moet onthouden dat theaterproducent en mecenas Joop van den Ende dacht dat een recente ›realitysoap‹, die hij verschrikkelijk vond om te zien, wel goed moest zijn omdat er zoveel mensen naar keken.

Wat ik moet onthouden (4)
Ik moet onthouden dat de gesubsidieerde sector een paradox kent: »wanneer het goed gaat wordt er niet geïnvesteerd, wanneer het slecht gaat wordt er bezuinigd.« (Wim Pijbes in NRC-Handelsblad, 17 december 2010)