Willem Boogman

composer


Sternenrest - review

Spectra Ensemble brengt wonderlijke sterrenmuziek
September 29, 2011, by Charles Strijd

The Festival of Flanders made clear on Monday evening why it chose ›stars‹ as its theme for this year. In the Boekentoren (Ghent University Library Reading Room) the Spectra Ensemble gave a special concert, that was utterly ›celestial‹. With the chairs arranged in a spiral (like a revolving star), the listeners enjoyed what emerged from the 200 speakers placed around them. A marvellous event, which aroused astonishment and amazement, and conjured up a complete wall of sound.‹
›As we have said: a marvellous event, which cannot be described as either beautiful or not beautiful. That is actually not the important thing either. It is a fantastic sound experiment (-). Whoever experienced it will remember it for a long time – a unique piece of music.‹

Gent_2627092011 015
foto: Sandra Macrander

›Het Festival van Vlaanderen maakte maandagavond duidelijk waarom het als thema ›stars‹ gekozen heeft voor dit jaar. In de Boekentoren gaf het Spectra Ensemble een bijzonder concert, dat volledig ›hemels‹ was. Met de stoelen in een spiraal opgesteld (als ware het een draaiende ster) genoten de toehoorders van 200 speakers die rondom hen geplaatst waren. Een wonderlijk gebeuren, dat bevreemding, verwondering en een totale geluidsmuur opriep.‹
›Zoals gezegd; een wonderlijk gebeuren, waarbij je niet kan zeggen mooi of niet mooi. Dat is ook eigenlijk niet van belang. Het is een fantastisch geluidsexperiment (-). Wie erbij was zal het zich lang herinneren, een uniek stuk muziek.‹

Genieting V

On my desk lies One Noon for six spatially-positioned percussionists. I still have to write about 5 minutes of music to complete the score. However, I have interrupted this work for composing Genieting V for accordion, creating a new ›Genieting‹ that may be added to the series of solo pieces under that title.

Genieting V was commissioned by the accordionist Vincent van Amsterdam, whom I met at the rehearsals and performances of The Hours 7-11, as one of the musicians of f.c. jongbloed.

Solo works, by and large, emphasize the player’s technical mastery of the instrument and challenge the limits of the achievable. In the series of solo works under the title ›Genieting‹ this aspect is characterized by the duality of the performer who takes control of the physical characteristics of his instrument but at the same time is submerged in them: an elementary world that also remains strange and ›foreign‹ for the player as well as the listener.

Day Daily - The Hours

f.c. jongbloed heeft zich opnieuw geformeerd onder leiding van Arnold Marinissen om binnenkort het programma ›uitkleden, aankleden‹ uit te voeren. Zie agenda. Ik schrijf voor hen De Uren 7-11, de laatste, nog ontbrekende set van de cyclus Dag Dagelijks — De Uren. De Uren 7 -11 zijn vijf stukken van één minuut die de ochtend representeren. De bezetting bestaat opnieuw uit vier spelers: trompet, cello, elektrische gitaar en accordeon. En als het meezit zal de elektronische puls weer door de ruimte gedragen worden.

De ochtend vangt de nacht op bij het eerste schijnsel van de dag die gedurende de uren 7 tot en met 11 tot volle wasdom komt, met als hoogtepunt het middaguur, als de zon op zijn hoogste punt staat.
Het vijftonige basisakkoord, dat aan de hele cyclus ten grondslag ligt, wordt eerst omhuld door grote drieklanken - een residu van De Dag Daagt voor orgel (Uur 6) dat bestaat uit kleine drieklanken, maar is geëindigd met één grote, op A.
Geleidelijk verdwijnen de drieklanken zodat het eigenlijke basisakkoord zich toont.

Met het gereedkomen van de ochtenduren krijgt de betekenis van de cyclus het laatste zetje om zich nu helemaal te ontvouwen. Dat maakt het werken hieraan extra spannend! Overigens kunnen de vier sets Uren ook heel goed apart uitgevoerd worden. Zie werkenlijst.

uitkleden_aankleden fc jongbloed