Willem Boogman

composer


Jouissances

In a special program of the Asko Kamerkoor three of my compositions will be performed: Genieting V for accordion, Genieting II for extended vibraphone and Nous le chant III, a scenic concert for mixed choir, performer, accordion, organ & samples.

Asko Kamerkoor Jouissances 2016(680)

Intermezzi

De Intermezzi voor harmonium en strijkkwartet zijn gecomponeerd voor de uitvoering van de Johannespassie van J.S. Bach in een editie van Klaas Hoek door het Asko Kamerkoor o.l.v. Jos Leussink. De première vindt plaats op 16 september 2016 in Maastricht, in het Festival Musica Sacra.
De drie Intermezzi compenseren als momenten van reflectie de door Klaas Hoek geschrapte aria’s. Maar het notenmateriaal van de Intermezzi bestaat geheel uit noten uit de aria's!

De Intermezzi dragen als ondertitel:
Modulationes super Passionem secundum Joannem.
'Modulaties', in de oorspronkelijke betekenis van het woord: meten (van muziek), heeft hier betrekking op de technieken die ik heb toegepast om motieven uit de aria's te moduleren in een andere muzikale werkelijkheid, waarin Bach zo nu en dan doorklinkt.

Een try out wordt gegeven op 11 september in de
Oranjekerk te Amsterdam.

musica sacra 2016 de johannes van nu

Werkbericht

Ik heb een uitermate elegante en inspirerende compositie-techniek te pakken, gebaseerd op een theorie van Stockhausen (›polyparametriek‹).
Het lijkt in de verte ook op Ableton, maar ik maak geen gebruik van het programma.
Het werk vindt plaats in de innerlijke wereld van bestaande of gefixeerde muziek. Met de techniek en wat voorstellingsvermogen kan ik het muzikale DNA zodanig veranderen dat het weefsel een gedaantewisseling ondergaat. Er ontstaat tegelijkertijd ›diepte‹, een soort meer-dimensionaliteit, of een ›verwijde‹ polyfonie, in klank!
De volledige techniek pas ik nu toe in Distant Voices voor acht muzikanten.
De techniek werd ›voorbereid‹ met Genieting VII voor piano (helaas nog onvoltooid wegens gebrek aan tijd en geld) en
Nous le chant III voor kamerkoor, accordeon, orgel en samples.

distant voices composition

I have found a very elegant and inspiring composition technique, based on a theory of Stockhausen (›polyparametrics‹).
It also looks somewhat like Ableton, but I do not use the program.
The work takes place in the inner world of existing or fixated music. With the technique and some imagination I can change the musical DNA such that the fabric undergoes a metamorphosis. At the same time it creates ›depth‹, a kind of multi-dimensionality, or ›widened‹ polyphony, in sound!
The complete technique I now apply to Distant Voices for eight musicians.
The technique was ›prepared‹ with Genieting VII for piano (unfortunately unfinished because of lack of time and money) and
Nous le chant III for chamber choir, accordion, organ and samples.

Wat ik moet onthouden (5-6)

Wat ik moet onthouden (5)
Ik moet een uitspraak van Geert Wilders onthouden: ›De waarheid ligt aan onze kant. Wen er maar aan. Wij zijn de toekomst.‹ [Geciteerd door Bas Heijne in zijn column in de NRC (2016-02-06)]
Het zijn altijd dictators die zich de waarheid en de toekomst toe-eigenen. En wie niet voor hem is is tegen hem. (›Wen er maar aan.‹)

Wat ik moet onthouden (6)
Ik moet onthouden dat de democratie niet zonder elite kan die ›de rechten van religieuze, intellectuele, politieke of etnische minderheden beschermt. Zonder die bescherming verliezen we onze vrijheid.‹ Ian Buruma in NRC 06-02-2016.