Willem Boogman

composer


Nous le Chant

Jouissances

In a special program of the Asko Kamerkoor three of my compositions will be performed: Genieting V for accordion, Genieting II for extended vibraphone and Nous le chant III, a scenic concert for mixed choir, performer, accordion, organ & samples.

Asko Kamerkoor Jouissances 2016(680)

Werkbericht

Ik heb een uitermate elegante en inspirerende compositie-techniek te pakken, gebaseerd op een theorie van Stockhausen (›polyparametriek‹).
Het lijkt in de verte ook op Ableton, maar ik maak geen gebruik van het programma.
Het werk vindt plaats in de innerlijke wereld van bestaande of gefixeerde muziek. Met de techniek en wat voorstellingsvermogen kan ik het muzikale DNA zodanig veranderen dat het weefsel een gedaantewisseling ondergaat. Er ontstaat tegelijkertijd ›diepte‹, een soort meer-dimensionaliteit, of een ›verwijde‹ polyfonie, in klank!
De volledige techniek pas ik nu toe in Distant Voices voor acht muzikanten.
De techniek werd ›voorbereid‹ met Genieting VII voor piano (helaas nog onvoltooid wegens gebrek aan tijd en geld) en
Nous le chant III voor kamerkoor, accordeon, orgel en samples.

distant voices composition

I have found a very elegant and inspiring composition technique, based on a theory of Stockhausen (›polyparametrics‹).
It also looks somewhat like Ableton, but I do not use the program.
The work takes place in the inner world of existing or fixated music. With the technique and some imagination I can change the musical DNA such that the fabric undergoes a metamorphosis. At the same time it creates ›depth‹, a kind of multi-dimensionality, or ›widened‹ polyphony, in sound!
The complete technique I now apply to Distant Voices for eight musicians.
The technique was ›prepared‹ with Genieting VII for piano (unfortunately unfinished because of lack of time and money) and
Nous le chant III for chamber choir, accordion, organ and samples.

Nous le chant III

Op 15 mei 2015 gaat Nous le chant III voor kamerkoor, accordeon, orgel en samples in première in het Orgelpark te Amsterdam. Het Asko Kamerkoor wordt gedirigeerd door Lodewijk van der Ree en verder werken mee: Sandra Macrander (mise-en-scène en spel), Vincent van Amsterdam (accordeon) en Jos Leussink (orgel)

ASKO-DOORLOOP-INTERNET-90 kopie
pictoright 2015 by Anne Lakeman

Met de Franse dichter Henri Meschonnic had ik me al beziggehouden in Nous le chant I & II. Het toen nog onuitgevoerde Musik für das Ende van Claude Vivier hadden Jos Leussink en ik al klaar liggen om op een geschikt moment in première te brengen met het Asko Kamerkoor. Toen we beseften dat we hen in één programma met een gemeenschappelijke thematiek konden samenbrengen was het project Passages geboren en begon ik met het schrijven van Nous le chant III.

Wat me opvalt aan de poëzie van Meschonnic is de gedachte dat ›wij‹ een weg is, een passage van ik naar jij. Die gedachte sluit aan bij de thematiek en de uitwerking van Viviers Musik für das Ende waarin ook steeds een ›wij‹ gevormd wordt dat echter nauwelijks houdbaar is tussen twee enkelingen bij het voltrekken van de overgang van dit leven naar een ›ander leven‹ na de dood. Nous le chant III gaat niet over de dood, maar over de overgangen in het leven zelf. De passages tussen jij en ik.

Om recht te kunnen doen aan de bewegingen die de zangers moeten maken in beide stukken heb ik Sandra Macrander gevraagd een mise-en-scène te ontwikkelen voor Passages. Voor Nous le chant III vroeg ik haar een libretto en een bewegingsplan te maken, gevormd uit de gedichten van Meschonnic.
In haar keuze van gedichten haalde zij nog een tweetal andere aspecten van Meschonnics poëzie naar voren, namelijk zijn elementaire beelden in een ogenschijnlijk uiterst eenvoudige taal, en Meschonnics geloof dat zijn poëzie pas tot zijn recht komt in klank en gebaren als momentane, onmiddellijke, uitdrukking van woorden. Woorden kunnen bij Meschonnic niet bestaan zonder lippen, monden, handen, hoofden, voeten, oren, ogen, adem en geluid.

Van de vijftien scènes die Sandra ontwierp zijn in de korte versie van Nous le chant III er negen te horen en te zien.

Geïnspireerd door het zo op scherp zetten van de betekenis en de vorming van een ›wij‹ heb ik in de muziek gebruik gemaakt van eigengemaakte 'samples' uit popmuziek van rond 1970. Popmuziek is, zeker in de begintijd ervan, niet alleen uiterst individueel, maar ook de katalysator van een intensief samen beleven van muziek.

Dit gehele plan lijkt geëigend voor het Asko Kamerkoor, omdat het een koor is waar de individuele bijdragen niet ondergeschikt hoeven te zijn aan een ideale koorklank. De karakteristiek van het koor is hier een resultaat van die bijdragen, niet een uitgangspunt. Zoals Krenek schrijft: ›Man muß die gesamte Arbeit am Opernwerk von der ersten Skizze eines Sujets bis zur letzten Anweisung des Inspizienten auf die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten des Ausführenden abstellen, seine psychische und intellectuele Kapazität in darstellerischer und musikalischer Hinsicht bedenken‹.

Naast koorzang in allerlei bezettingen zijn er talrijk opduikende soli van zangers om hun individualiteit te onderstrepen.

De koorzang wordt ondersteund door het orgel, terwijl de accordeonist, die onderdeel is van de enscenering, de solisten begeleidt.

Nous le chant I & II (first performance)

news_Festivalplakat Internet
On September 16 ›Nous le chant I & II‹ will be premiered by SCHOLA HEIDELBERG & ensemble aisthesis. I wrote the music for five voices and three instruments on texts by Henri Meschonnic. ›Nous le chant I & II‹ was commissioned by Walter Nußbaum, artistic director and conductor of both ensembles. The first performance will take place in Heidelberg (D). http://www.klanghd.de/index.html

De Dag Daagt

the hours 19-23
Twilight: a liminal stage

The part of the cycle ›Day Daily‹ that was composed first was the midnight music Nous le chant I & II (2009).
Then the five hours of the evening
Day Daily – The Hours 19-23 were completed and performed in November 2009. I couldn't finish ›Hour 23‹ in time for the performance, and that's why you will not find the recording of this one-minute piece on this website.
In March 2010 the nocturnal hours
Day Daily – The Hours 1-5 were completed and performed.
Currently I am working on the music that deals with the morning twilight, the time between dawn and sunrise. It is entitled ›De Dag Daagt‹ [The Day Dawns] and is a composition for pipe organ commissioned by Johan Luijmes, artistic director of the Orgelpark in Amsterdam.
The afternoon hours 13-17 are scheduled for the autumn, and the morning hours 7-11 for the spring 2011. Both sets, each of them with an unique scoring, will again be performed by f.c. jongbloed & Arnold Marinissen - conductor.

For an overview of the cycle on which I will also be working the coming years, see:
Day Daily (weblog category: work in progress)

Recently the book entitled ›Sluiproutes en dwaalwegen‹ [Shortcuts and false scents] (1991) by Anthony Mertens impressed me very much. It deals with liminal poetics and it gives an excellent overview and definitions of liminality, a concept that perhaps best characterizes my music. The adjective ›liminal‹ derives from the Latin name for threshold, ›limen‹. Twilight is a typical example of a liminal stage of the day. I will write more about this issue in this weblog.