Willem Boogman

composer


Werkbericht

Ik heb een uitermate elegante en inspirerende compositie-techniek te pakken, gebaseerd op een theorie van Stockhausen (›polyparametriek‹).
Het lijkt in de verte ook op Ableton, maar ik maak geen gebruik van het programma.
Het werk vindt plaats in de innerlijke wereld van bestaande of gefixeerde muziek. Met de techniek en wat voorstellingsvermogen kan ik het muzikale DNA zodanig veranderen dat het weefsel een gedaantewisseling ondergaat. Er ontstaat tegelijkertijd ›diepte‹, een soort meer-dimensionaliteit, of een ›verwijde‹ polyfonie, in klank!
De volledige techniek pas ik nu toe in Distant Voices voor acht muzikanten.
De techniek werd ›voorbereid‹ met Genieting VII voor piano (helaas nog onvoltooid wegens gebrek aan tijd en geld) en
Nous le chant III voor kamerkoor, accordeon, orgel en samples.

distant voices composition

I have found a very elegant and inspiring composition technique, based on a theory of Stockhausen (›polyparametrics‹).
It also looks somewhat like Ableton, but I do not use the program.
The work takes place in the inner world of existing or fixated music. With the technique and some imagination I can change the musical DNA such that the fabric undergoes a metamorphosis. At the same time it creates ›depth‹, a kind of multi-dimensionality, or ›widened‹ polyphony, in sound!
The complete technique I now apply to Distant Voices for eight musicians.
The technique was ›prepared‹ with Genieting VII for piano (unfortunately unfinished because of lack of time and money) and
Nous le chant III for chamber choir, accordion, organ and samples.