Willem Boogman

composer


Wat ik moet onthouden (5-6)

Wat ik moet onthouden (5)
Ik moet een uitspraak van Geert Wilders onthouden: ›De waarheid ligt aan onze kant. Wen er maar aan. Wij zijn de toekomst.‹ [Geciteerd door Bas Heijne in zijn column in de NRC (2016-02-06)]
Het zijn altijd dictators die zich de waarheid en de toekomst toe-eigenen. En wie niet voor hem is is tegen hem. (›Wen er maar aan.‹)

Wat ik moet onthouden (6)
Ik moet onthouden dat de democratie niet zonder elite kan die ›de rechten van religieuze, intellectuele, politieke of etnische minderheden beschermt. Zonder die bescherming verliezen we onze vrijheid.‹ Ian Buruma in NRC 06-02-2016.