Willem Boogman

composer


functionality

The function of music

notes - no notes
2(a)
Wat is de functie van muziek en met name van de eigentijdse muziek? Of is zij autonoom en dient zij nergens toe? Maar als zij autonoom is hoe krijgen we er dan toegang toe? En als zij samenvalt met haar functionaliteit is zij dan niet platvloers, commercieel en tè voor de hand liggend?

Bestaat de functionaliteit van kunst er niet in dat zij een relatie met de werkelijkheid onderhoudt door die werkelijkheid na te bootsen of weer te geven? In deze populaire voorstelling van zaken staat kunst tegenover de realiteit. Het zou de taak zijn van de kunstenaar de gapende afgrond daartussen te overbruggen waardoor de overkant voor ons herkenbaar wordt.

Maar is het niet eerder zo dat kunst vanuit een zekere belangeloosheid werkelijkheid sticht die zij
ook symboliseert en zelf is, en wel zo dat die als die ene, unieke realiteit voor ons verschijnt? Dan zou je dus moeten spreken van een soort sublieme functionaliteit van kunst. Ook één die vooral opgaat voor muziek. Cf. Die Rose

Ohne warumb.
Die Ros’ ist ohn warumb
sie blühet weil sie blühet
Sie achtt nicht jhrer selbst
fragt nicht ob man sie sihet.


2(b)
What is the function of music, and in particular of contemporary music? Or is it autonomous and does it serve no practical purpose? But if it is autonomous, how can we gain access to it? And if it coincides with its own functionality, is it not then banal, commercial and too obvious?

Does the functionality of art not consist in the fact that it maintains a relationship with reality by imitating or representing that reality? According to this popular view, art stands opposite reality, and the task of the artist is to bridge the yawning chasm between the two, thus making the other side recognizable to us.

But is it not rather the case that, out of a kind of disinterestedness, art brings reality into being, and does so in such a way that this appears to us as the one and only, unique reality, which it
also symbolizes and indeed itself is? This would mean that art has a kind of sublime functionality, and one which particularly applies to music. Cf. Die Rose

(translation: Robert Coupe)