Willem Boogman

composer


 

duration

15 minutes

scoring

performer, piano and sound files

commissioned by

Perdu, Amsterdam, voor het programma
Een oude beginneling | Over Donorwoorden van Sybren Polet

dedicated topremiere

February 17, 2012
Perdu, Amsterdam

Sandra Macrander - performer & Willem Boogman - piano

This score can be purchased from the composer
>>

Verdwijnspiegel

(Donorwoorden van Sybren Polet)
for performer, pianist and sound files (2012)
in cooperation with Sandra Macrander


audio
Verdwijnspiegel, nr. 22: Wals (mp3)
›De driehoekige wind wakkelt / hoekige dansfiguren, /
Klee-achtige, jij, paljas, kantig meedansend / in de uithuizige tijdwind.‹ (Sybren Polet)

toelichting

Naar aanleiding van het verschijnen van de dichtbundel Donorwoorden van Sybren Polet organiseerde Perdu een avond, gewijd aan het lezen en interpreteren van de bundel. Willem Boogman werd gevraagd muziek te maken die geïnspireerd was door Polets gedichten. De opdracht luidde: »wat een componist (die geïnteresseerd is in het geluid dat sterren voortbrengen) kan doen met een dichter (die kosmische bewegingen zichtbaar wil maken)«. Aangezien deze componist hoe dan ook een uitvoerder nodig had voor zijn muziek, zocht hij de samenwerking met theatermaker en performer Sandra Macrander. Samen maakten zij Verdwijnspiegel, een kort muziek-theaterwerk gebaseerd op “donorwoorden” die zij kozen uit Polets bundel, en dat zij ook samen uitvoerden.

donorwoorden_klein

program note

In response to the publication of the collection of poems ›Donorwoorden‹ [›Donor Words‹] by Sybren Polet, Perdu, a literary foundation in Amsterdam, organized an evening devoted to the reading and interpreting of the collection. Willem Boogman was asked to compose music that was inspired by Polets poems. The assignment was: »what a composer (who is interested in the sound that stars produce) can do with a poet (who wants to make cosmic movements)«. Since this composer anyway needed a performer for his music, he sought the collaboration with theater maker and performer Sandra Macrander. Together they made ›Verdwijnspiegel‹ [›Vanishing Mirror‹], a short music-theater work based on the ›donor words‹ they chose from Polets poems.

Back to top