Willem Boogman

composer


 

words

Sandra Macrander (in Dutch)

duration

5 minutes

commissioned by

Collegium Utrecht & Lodewijk van der Ree

dedicated to

Collegium Utrecht & Lodewijk van der Ree

premiere

November 22, 2014
Collegium Utrecht
Lodewijk van der Ree - conductor

buy the score

>>

Liefde een woning, nr 7

voor gemengd koor | for mixed choir (2014)
uit de madrigalencyclus Gioiosamente Canto | a madrigal from the cycle Gioiosamente Canto


inhoud | contents

Liefde een woning is een onderdeel van Gioiosamente Canto, een cyclus van madrigalen waarvoor Sandra Macrander de gedichten schreef en Willem Boogman de muziek. De teksten zijn in het Nederlands.
Liefde een woning bestaat uit achttien korte gedichten die in verschillende groeperingen de tekst voor de madrigalen vormen. De madrigalen verenigen liefde, woord en muziek in een ›gioi che mai non fina‹ (›vreugde zonder einde‹). De madrigalen kunnen afzonderlijk uitgevoerd worden of in een reeks die gekozen wordt uit de collectie. Een muzikaal trait d’union kan vooraf gaan aan elk madrigaal of groep van madrigalen.
Zie voor meer informatie over de cyclus >>

|

›Liefde een woning‹ [›Love a home‹] is a part of Gioiosamente Canto, a cycle of madrigals for which Sandra Macrander wrote the poems and Willem Boogman the music. The texts are in Dutch.
›Liefde een woning‹ consists of eighteen short poems that in different groupings form the text for the madrigals. The madrigals unite love, word and music in a ›Gioi che mai non fina‹ (›Joy without end‹). The madrigals can be performed separately or in a series which is selected from the collection. A musical trait d'union may precede each madrigal group of madrigals.
Read more about the cycle >>