Willem Boogman

composer

words

Henri Meschonnic

duration

23 minutes

scoring

SSATB (solo),
clarinet in B-flat, piano & percussion

commissioned by

Klangforum Heidelberg

dedicated to

Walter Nußbaum

premiere

September 16, 2012
Hebelhalle, Heidelberg (D)
SCHOLA HEIDELBERG & ensemble aisthesis
Heike Heilmann - soprano solo (I)
Eva Fodor - conductor

Nous le chant I & II

(la voix dans la voix)
transitional music for midnight from the cycle Day Daily
for five solo voices, clarinet, piano & percussion (2009)

audio

Nous le chant I
00:00
/
00:00
Nous le chant II - A
00:00
/
00:00
Nous le chant II - B
00:00
/
00:00
Nous le chant II - C
00:00
/
00:00
Nous le chant I & Nous le chant II - premiere by SCHOLA HEIDELBERG & ensemble aisthesis
Eva Fodor - conductor & Heike Heilmann - soprano solo (I)
Live recording September 16, 2012 during Festival 20 Jahre SCHOLA HEIDELBERG & ensemble aisthesis
Hebelhalle, Heidelberg (D)

content

I
Nous le chant I
(»aujourd’hui nous«)
for soprano, clarinet, percussion & piano

II
Nous le chant II
(»on s’entend c’est la lumière«)
for soprano, mezzo-soprano, alto, tenor, bass, clarinet, percussion & piano.

Nous le chant I, II & III

Nous le chant I & Nous le chant II (la voix dans la voix) are part of the cycle entitled Day Daily. Nous le chant III is a separate composition and completely different from the other two. But despite the differences, it is Henri Meschonnic's poetry that binds them. Being on the road in music, alone, together or in groups is the common subject of Nous le chant I, II & III.
Nous le chant I & Nous le chant II (la voix dans la voix) maken deel uit van de cyclus getiteld Dagelijks. Nous le chant III is een aparte compositie en totaal anders dan de andere twee. Maar ondanks de verschillen is het de poëzie van Henri Meschonnic wat hen bindt. Onderweg zijn in de muziek, alleen, samen of in groepen is het gemeenschappelijke onderwerp van Nous le chant I, II & III.

program notes

Nous le chant [»We the singing«] I & II with the subtitle »la voix dans la voix« [»the voice within the voice«] make up the midnight music from the Day Daily cycle, in which the four transitional moments in the day – morning, afternoon, evening and midnight – are portrayed in four different scorings, joined together by Day Daily - The Hours: 20 one-minute pieces representing the hours of the day.

The poems are taken from the collection entitled Nous le passage [»We the passage«] by the French poet Henri Meschonnic (1932-2009).
My thanks go once again to Chris Bremmers, who drew my attention to this collection, and without whose inspiring thoughts about ›the day‹ this entire cycle would never have been created.

Nous le chant I & II were composed at the request of Walter Nußbaum, conductor of SCHOLA HEIDELBERG and ensemble aesthesis, the choir and ensemble of Klangforum Heidelberg (Germany).

Nous le chant I (»aujourd’hui nous«) is composed for soprano, clarinet, percussion & piano.

score sample

Nous le chant II (»on s’entend c’est la lumière«) consists of three sections in which the poem is set to music in three different ways:

- section A for five singers interspersed with percussion, clarinet and piano;

score sample

- section B for the instrumental trio interspersed with contributions from the vocal quintet;

score sample

- section C for the five singers and the instrumental trio. The sound moves constantly between the voices and the instruments.

score sample

An five-part arpeggiated chord sounds on every vowel in the text, being derived from the vowel’s formant spectrum. To achieve this I sang on the note ›E‹ each vowel in the text, together with the preceding consonant where applicable, and had the result analysed by the ›Praat‹ programme. This resulted in five formant frequencies per vowel. These tones were then transposed so as to come within the range of the voices and instruments. I then established, by means of permutation, the order in which the notes should sound. Finally, the assignment of entries to singers and instruments was fixed, also by means of permutation. In this way the order in which they enter is never the same twice.
During the final stage I also laid down the speed of the entries.

With my use of formant spectra in this way I am not claiming that the various vowels will be distinguishable in the music, since that would be to no avail. I have done this solely out of curiosity about these constellations of tones, which are characterized by a specific structure and which I could never have devised in any other way.

(Translation: Robert Coupe)

toelichting

Nous le chant [»Wij het gezang«] I & II met de ondertitel »la voix dans la voix« [»de stem in de stem«] vormen samen de middernachtmuziek uit de cyclus ›Dag dagelijks‹ waarin de vier overgangsmomenten van de dag, ochtend, middag, avond en middernacht, in vier verschillende bezettingen worden verklankt, verbonden door Dag Dagelijks - De uren: twintig stukken van een minuut die staan voor de uren van de dag.

De teksten komen uit de bundel Nous le passage [»Wij de overgang«] van de Franse dichter Henri Meschonnic (1932-2009).
Met dank, opnieuw, aan Chris Bremmers die mij op deze bundel wees. De opzet van deze hele cyclus over ›de dag‹ zou overigens niet tot stand zijn gekomen zonder zijn inspirerende gedachten hierover.

Nous le chant I & II werden gecomponeerd op verzoek van Walter Nußbaum, dirigent van SCHOLA HEIDELBERG en ensemble aisthesis: koor en ensemble van Klangforum Heidelberg (D).

Nous le chant I [»aujourd’hui nous«] is gecomponeerd voor sopraan, klarinet, slagwerk en piano.

score sample

Nous le chant II [»on s’entend c’est la lumière«] bestaat uit drie onderdelen waarin het gedicht op drie verschillende manieren op muziek is gezet:

– deel A voor sopraan, mezzo-sopraan, alt, tenor, bas en bijdragen van slagwerk, klarinet en piano;

score sample

– deel B voor het instrumentale trio met tussenvoegsels van het vocaal-kwintet;

score sample

– deel C voor de vijf zangers en het instrumentale trio. De klanken bewegen steeds tussen de stemmen en de instrumenten.

score sample

Op elke klinker uit de tekst klinkt een gebroken vijfstemmig akkoord dat ontleend is aan het formantspectrum van de klinker. Daarvoor zong ik op een ›E‹ elke klinker met, waar van toepassing, de voorafgaande medeklinker, en liet het resultaat analyseren door het programma ›Praat‹. Dat leverde vijf formant frequenties op per klinker. Deze tonen werden vervolgens getransponeerd tot binnen het bereik van de stemmen en instrumenten. Daarna bepaalde ik door permutatie de volgorde waarin de tonen klinken. Ten slotte werd, eveneens door permutatie, de verdeling van inzetten over de zangers en instrumenten vastgelegd. Zo is hun volgorde van inzetten nooit dezelfde.
In het laatste stadium legde ik de snelheid van inzetten vast.

Het gebruik van formantspectra op deze manier heeft niet de pretentie dat in de muziek de verschillende klinkers hoorbaar zouden zijn. Want dat zou tevergeefs zijn. Het is enkel gedaan uit nieuwsgierigheid naar deze toonconstellaties die wel een specifieke structuur kennen en die ik op geen andere manier ooit had kunnen bedenken.