Willem Boogman

composer

duration

7:30 minutes

commissioned by

Ilonka Kolthof

dedicated to

Ilonka Kolthof

premiere

February 2, 2016, Cenakel, Tilburg (De Link)
Ilonka Kolthof - piccolo

Genieting - the cycle

›Genieting VI‹ is the sixth in a series of solo compositions entitled ›Genieting‹ (›pleasure‹, ›enjoyment‹), the translation of the French ›jouissance‹ used by the philosopher Emmanuel Levinas. I interpreted this term not only in the sense of what it means to be a soloist but also as the kind of music the soloist plays. In ›Genieting‹ the music is brought back to its constituent elements, whence it is built up once again.

»La jouissance est un retrait en soi, une involution.
... une exaltation vibrante où le soi se lève.«

Emmanuel Levinas

buy the score

>>

Genieting VI

for piccolo (2015 | rev. 2019)

audio

00:00
/
00:00
Ilonka Kolthof - piccolo | ›Composer Portrait: Willem Boogman‹ | February 24, 2019 | Orgelpark, Amsterdam
Life recording by Bert van Dijk for the Concertzender

revision history

February 2019, published in 2019
  • some bars have been deleted
  • repetition of the theme at the end
  • changes in dynamics
  • added interruptions of the music
  • new performance notes

revisie geschiedenis

Februari 2019, gepubliceerd in 2019
  • enkele maten zijn geschrapt
  • het thema wordt op het eind herhaald
  • de dynamiek is gewijzigd
  • aan de muziek zijn onderbrekingen toegevoegd
  • nieuwe aanwijzingen voor de uitvoering

program notes

Genieting VI for Piccolo was written for the Dutch Piccolo Project, an initiative of flutist Ilonka Kolthof with the aim of creating more repertoire for the piccolo.
My series of Genietingen for solo instruments is founded on a twofold way of enjoyment: not only inward, the joy of mastering the physical properties of the instrument, but also outward, to show ›my‹ skills.
The professional attitude of Ilonka Kolthof as a musician meets this dichotomy: the piccolo poses endless challenges for her and is at the same time a source of pleasure.
Genieting VI consists of nine variations on a passcaglia theme of my own. The theme with which the piece opens sounds in the low- and middle register of the piccolo. While variations expand into the higher regions and become more complicated, the passacaglia theme repeats itself unchanged. It is the art of the piccoloist to make these almost simultaneously occurring musical elements audible.
A similar process can be found in the chaconne for violin by Johann Sebastian Bach. Here, too, the soloist keeps different voices in the air, as if there were more players.
One of the nine variations, number three, was inspired by a Bach cantata: the ticking away of time by the flute in ›Liebster Gott wann werd’ ich sterben‹.

toelichting

Genieting VI voor piccolo werd geschreven voor het Dutch Piccolo Project, een initiatief van fluitiste Ilonka Kolthof met als doel het creëren van meer piccolo-repertoire.
Ten grondslag aan mijn reeks Genietingen voor solo-instrumenten ligt het genieten in een tweeledige betekenis: genieten is niet alleen een weg naar binnen, de beheersing van de fysieke eigenschappen van het instrument, maar ook een beweging naar buiten om te tonen ›wat ik kan‹.
Het professionele musiceren van Ilonka Kolthof beantwoordt aan deze tweeledigheid: de uitdaging die de piccolo haar steeds weer stelt is tegelijkertijd een bron van genot.
Genieting VI bestaat uit negen variaties op een passacaglia-thema van mijzelf. Het thema waarmee het stuk opent, klinkt in het lage- en middenregister van de piccolo. Terwijl de variaties zich uitbreiden naar de hogere regionen en ingewikkelder worden, wordt het passacaglia-thema onveranderd herhaald. Het is de kunst van de piccoloïst om deze bijna tegelijkertijd optredende muzikale elementen goed hoorbaar te maken.
Een vergelijkbaar procedé is te vinden bij de chaconne voor viool van Johann Sebastian Bach. Ook hier houdt de solist verschillende stemmen in de lucht, alsof er meer spelers zijn.
De derde van de negen variaties werd geïnspireerd door een cantate van Bach: het wegtikken van de tijd door de fluit in cantate ›Liebster Gott wann werd’ ich sterben‹.