Willem Boogman

composer


duration

7:00 minutes

commissioned by

NOVAM, the Dutch Organization for Accordion and Harmonica

dedicated to

Laura de Boer

premiere of edition II

March 18, 2018
Music school Amstelveen
(National Accordion Competition, NOVAM)

premiere of edition I

February 24, 2019
Orgelpark Amsterdam
›Composer Portrait: Willem Boogman‹
Vincent van Amsterdam – accordion
and two automatic organs

buy the score

>>

Duik langs het koraalrif

[Dive along the coral reef]
for accordion and five or six instruments of choice
(2017)

audio

00:00
/
00:00
›Duik langs het koraalrif‹, edition I, for accordion and two automatic organs, arranged by Trevor Grahl. Vincent van Amsterdam - accordion | ›Composer portrait: Willem Boogman‹ 24 February 2019, Orgelpark Amsterdam.
Recording by Bert van Dijk for the Concertzender

score samples

Stacks Image 63
Stacks Image 67

Edition I — Edition II

There are two editions of the score that were created simultaneously.
Edition I is the original version. This edition differs in one respect from the second edition: from bar 173, the accordion part consists of two different rhythmic layers that shift relative to each other. This makes the part more complicated than that of Edition II, where only one rhythmic layer can be played. The edition at Donemus concerns the second edition. The first edition is available from the composer.

Editie I — Editie II

Van de partituur bestaan twee edities die gelijktijdig zijn ontstaan.
Editie I is de oorspronkelijke versie. Deze editie verschilt in één opzicht van de tweede editie: vanaf maat 173 bestaat de accordeonpartij uit twee verschillende ritmische lagen die ten opzichte van elkaar verschuiven. Hierdoor is de partij gecompliceerder dan die van Editie II, waar maar één ritmische laag te spelen is. De uitgave bij Donemus betreft de tweede Editie. De eerste editie is te verkrijgen via de componist.

program notes

The program notes will be translated into Dutch in due course.
Here is a summary:

A stretched choral by Johann Sebastiaan Bach forms the reef over which melodies loom like coral fish. The choral sounds down below, in the bass. The reversal of the choral melody sounds a little higher, in the tenor. The melodies in the higher voices refer to the ›Kinderszenen‹ for piano by Robert Schumann. There is also a layer of rhythmic patterns that get faster towards the end, with the patterns shifting relative to each other. A listening exercise in hearing depth in music.

toelichting

Korte samenvatting:

Een uitgerekt koraal van Johann Sebastiaan Bach vormt het rif waaroverheen melodieën opdoemen als koraalvissen. Het koraal klinkt in de diepte, in de bas. De omkering van het koraal klinkt iets hoger, in de tenor. De melodieën in de hogere stemmen refereren aan de ›
Kinderszenen‹ voor piano van Robert Schumann. Verder is er een laag van ritmische patronen die naar het einde toe sneller worden, waarbij de patronen ten opzichte van elkaar verschuiven. Een luisteroefening in het horen van diepte in muziek.

|

Duik langs het koraalrif
is een studie naar beweging en stilstand in muziek. Beweging en stilstand zijn als het ware gesitueerd onder water, bij de koraalriffen: langzame zwembewegingen van het lijf, opstijgende luchtbellen en de verwondering over de pracht van opdoemende koraalvissen… Het koraal is van Johann Sebastian Bach, Freue dich sehr o meine Seele, tweemaal gebruikt door Robert Schumann in zijn bundel Album für die Jugend voor piano. Ik speelde vaak als kind Schumanns versie van dit koraal, gefascineerd als ik was door de lange noten, de snellere figuraties eromheen en de stilstand na elke frase. In de Duik langs het koraalrif ligt de koraalmelodie in de bas en zijn omkering in de tenor. Daaromheen en overheen doemen als koraalvissen de hoofdmotieven op uit de dertien Kinderszenen van Schumann, enigszins naar mijn hand gezet. De opstijgende luchtbellen doen denken aan Steve Reichs muziek: verschuivende ritmische patronen die naar het einde toe versnellen. Daar, op het eind, klinkt Bachs koraal in de sopraan, geharmoniseerd door de overige instrumenten met Schumanns Der Dichter Spricht, het laatste deel van de Kinderszenen, dat eigenlijk een koraal is. Zo ontmoeten op het eind beide koralen elkaar. En ze bleken precies op elkaar te passen!
Duik langs het koraalrif is een luisteroefening: er moet goed geluisterd worden om de muziek te horen. Anders ontgaan je de wonderen van opdoemende melodieën, verschuivingen van bewegingen over elkaar heen in verschillende snelheden, die echter overwegend traag zijn. Want hoe kan het anders onder water, langs het koraal?
Read more about the here used compositional techniques in Notes - No Notes No 7
>>
Lees meer over de hier toegepaste compositie-technieken in Notes - No Notes nr 7
>>