Willem Boogman

composer


Raving - Reviews

The Netherlands Radio Philharmonisch Orchestra conducted by Reinbert de Leeuw premiered Raving for orchestra and Electronic Dance Pulse, on 01/02/2014 during the ZaterdagMatinee in the Concertgebouw, Amsterdam. The performance was broadcast by the Dutch Radio.

Raving_Concertgebouw

Here are some reviews!

Merlijn Kerkhof | NRC, 03/02/2014:
›Intense and exciting new works by De Leeuw and Boogman‹
›particularly rewarding was the world première of Raving by Willem Boogman (1955), which was heard before the interval. While De Leeuw employs standard techniques, Boogman introduces a house beat with an ‘80s slap bass. The dull thuds worked wonderfully in the Concertgebouw’s Large Hall.‹

Frits van der Waa | De Volkskrant, 03/02/2014:
›The mechanical electronic pulse which forms a central element of Willem Boogman’s Raving reveals that the 58-year-old composer has not remained deaf to relatively recent dance music. Equally that does come as a surprise, since he’s always excelled at producing chiselled, refined and relatively esoteric music.
But this twenty minute long orchestral work – his first – is also anything but coarse. The material is (-) limited: a four-note signal motif and a step by step ascending and descending theme, but Boogman moulds out of this an adventurous and compelling, at times even witty, argument. (-) in the particularly skilful orchestration is a hint of Mahler and John Adams.‹

Merlijn Kerkhof | NRC, 03/02/2014:
›Intens en boeiend nieuw werk De Leeuw en Boogman‹
›(-) zeer de moeite waard was de wereldpremière Raving van Willem Boogman (1955), die voor de pauze klonk. Waar De Leeuw gangbare technieken hanteerde, bracht Boogman een housebeat met jaren-tachtig-slapbass binnen. De doffe klappen klonken wonderwel in de Grote Zaal.‹

Frits van der Waa | De Volkskrant, 03/02/2014:
›De mechanische elektronische puls die een centraal bestanddeel is van Willem Boogmans Raving verraadt dat de 58-jarige componist niet doof is gebleven voor de relatief nieuwe dancemuziek. Evengoed is dat een verrassing, omdat hij altijd uitblonk in geciseleerde, verfijnde en betrekkelijk esoterische muziek.
Maar ook dit twintig minuten durende orkestwerk - zijn eerste - is allesbehalve plat. Het materiaal is (-) beperkt: een viertonig signaalmotief en een trapsgewijs klimmend en dalend gegeven, maar Boogman boetseert daaruit een avontuurlijk en meeslepend, soms ook geestig betoog. (-) de bijzonder vakkundige orkestratie zweemt naar Mahler en John Adams.‹

Listen to Raving here (from 29:30):
>>

Raving, first performance

February 1, 2014 | 14:15
Concertgebouw, Amsterdam
Radio Filharmonisch Orkest
Reinbert de Leeuw - conductor
NTR ZaterdagMatinee & broadcast by NTR/AVRO/TROS

Raving is inspired by Electronic Dance Music and ›raves‹: events where thousands of people gather to dance to music. That people gather around music, as at raves and also when listening to concert music, somehow has a moving aspect for me. And that is among other things what Raving is about.
Raving is not primarily intended to dance to. Yet Raving is also about dancing. On the one hand in Electronic Dance Music the endless, electronic pulse evokes the frenzy of dancing, on the other hand it keeps the dance in check by its regularity. Thus the deepest human impulses reveal themselves in the lightness of dance. This is celebrated in Raving, without forgetting the loner among the crowd.

Raving_flyer_eng_72
flyer by Sandra Macrander

Raving is geïnspireerd door Electronic Dance Music en door ›raves‹: events waar duizenden mensen samenkomen om op muziek te dansen. Dat mensen zich rondom muziek verzamelen, zoals bij raves en ook bij het luisteren naar concertmuziek, heeft voor mij iets ontroerends. En dat is waar Raving onder meer over gaat.
Het is niet direct de bedoeling dat op Raving wordt gedanst. Toch gaat Raving ook over dansen. In de elektronische dansmuziek roept de eindeloze elektronische puls enerzijds de bezetenheid van de dans op, anderzijds houdt de puls de dans in toom door zijn regelmaat. Zo openbaren de diepste menselijke impulsen zich in de lichtheid van de dans. Dat wordt gevierd in Raving, waarbij de eenling te midden van de massa niet vergeten wordt.

Programma
Stravinsky: Monumentum pro Gesualdo
Willem Boogman: Raving
Reinbert de Leeuw: Der nächtliche Wanderer

Raving

At the moment I am working on my first orchestral work: ›Raving, for large orchestra and electronic dance pulses‹, commissioned by the ZaterdagMatinee. The performance is scheduled for February 01/02/ 2014 at the Concertgebouw in Amsterdam, at 14:00. The Netherlands Radio Philharmonic Orchestra will be playing under the direction of Reinbert de Leeuw.

Boogman_2013_blog

Sandra Macrander took new pictures of me which I will post soon on my website. This is one of them, which is also shown in the season 2013-2014-brochure of the ZaterdagMatinee.